Yksi kappale lisättyä todellisuutta, kiitos!

Tunnustan heti alkuun etten ole pelannut sekuntiakaan Pokémon Go-peliä, vaan suhteeni lisättyyn todellisuuteen (engl. Augmented Reality) on huomattavasti vanhempaa perua ulottuen vuoteen 2012, jolloin olin mukana oppimisteknologian kaupallistamis- ja tuotekehityshankkeessa. Koska mukana tässä hankkeessa oli tukku alan yrityksiä omine R&D-projekteineen sekä useampi alaa tutkiva yliopisto, tuli myös lisätty todellisuus tutuksi paitsi teknisestä perspektiivistä, niin myös potentiaalisena markkinointi- ja myyntikanavana. Tuolloin kaupallinen hyödyntäminen hyytyi kuitenkin siihen ettei kuluttajarapapinnassa olevat laitteet pystyneet hyödyntämään tehoiltaan tai käyttöliittymiltään lisätyn todellisuuden potentiaalia, vaan homma pysyi tutkijaorientoituneena hifistelynä. Ei ollut dataintensiivisen liiketoiminnan ympärille syntyneitä klustereita, vain pieni, pirstaloitunut tiedeyhteisö.

Neljässä vuodessa on kaikki toisin. Tuusulan kunta oli torstaina 22.9.2016 mukana yhdessä Hetzner Finland Oy:n kanssa Nordic Digital Business Summitissa, jossa Kaapelitehtaalle kokoontui isohko määrä erityisesti datan käsittelyyn ja säilyttämiseen erikoistuneita yrityksiä ja muita toimijoita laajoine alihankintaverkostoineen. Lukuisien huippupuhujien joukossa komeili organisaatioita aina NASAa myöten eli tasoa ja sisältöä riitti. Olipa startup-puolella mukana muutamia tuttujakin aikaisemmasta oppimisteknologiahankkeesta, antaen entuudestaan signaalia siitä mitä tuleman pitää: nyt se lisätty todellisuus ihan oikeasti tulee ja sen käyttämiselle kaupallisella puolella on kanavat auki!

Miksi sitten dataorientoitunut yritystapahtuma ennustaisi lisätyn todellisuuden laajempaa käyttöä? Kahdesta hyvin yksinkertaisesta syystä: kun investoinnit alkavat kerääntyä jollekin tietylle sektorille, niin se lisää automaattisesti kaupallista toimintaa kyseisen sektorin ympärillä; näin ollen datakeskusten rakentaminen ja datan säilömiseen sekä käsittelyyn tarkoitetun kapasiteetin lisärakentaminen laajentaa tarvetta paitsi ylipäänsä käyttää, säilöä ja analysoida dataa, niin myös lisäinvestoida kaikkeen mikä tähän liiketoimintaan liittyy. Näin syntyy erittäin elinvoimainen klusteri, jossa yrityssuhteet, mutta myös yritysostot alkavat ohjata ja muovata kyseistä segmenttiä. Toisekseen tällainen kriittinen massa alkaa synnyttää uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja, joiden syntyminen, kasvaminen ja jalostuminen edellyttää yhä edelleen lisää kapasitteettia, lisää räätälöidympiä datatuotteita ja vihdoin datan ympärille syntyvän laajemman tuotantoketjun, jossa kapasiteetista syntyy loppukäyttäjälle pilvessä operoivia palveluja hyvin monessa eri muodossa.

Nuo palvelut vaativat alustan, jolla toimia ja tästä päästään lisättyyn todellisuuteen. Voin ylpeänä todeta, että Tuusulan kunta on melkoisella varmuudella ensimmäinen Suomen kunta tai kaupunki, joka ottaa lisätyn todellisuuden aktiivisemmin osaksi omaa markkinointityötään ja käyttää sitä jo nyt pilottimielessä hyvinkin erilaisissa käyttötarkoituksissa; Kaapelitehtaan tapahtumassa hyödynsimme teknologiaa heijastamalla uuden yritysvideomme ständin seinälle, hieman samalla tavalla kuin otsikon kuvassa se on heijastettuna työhuoneeni kahvipöytään. Käyttömahdollisuudet ovat nykyisin lähes rajattomat lähtien lokaatiosidonnaisesta tonttimarkkinoinnista (eli tietyistä koordinaateista saa tiettyä sisältöä) päätyen lisättyä todellisuutta hyödyntäviin käyntikortteihin (jollainen omani muuten jo on, kannattaa vetäistä hihasta, niin näytän miten se toimii). 3d-mallinnus tuo sitten asiaan vielä oman lisämausteensa.

Annan tästä esimerkin: kun omakotitalotontista kiinnostunut asiakas käyttää lisättyä todellisuutta osana vaikkapa Tuusulan kunnan tonttimarkkinointimateriaalia, saa hän riippuen omasta sijainnistaan juuri sitä tietoa mitä juuri tuolle lokaatiolle halutaan antaa, juuri siinä muodossa kuin se nähdään järkeväksi; Hyvinkäällä näkyy vaikkapa pääasiallisesti Jokelan, Helsingissä Lahelanpellon ja Järvenpäässä Kellokosken tonttitarjonta, kaikille kyseisille toimijoille vieläpä erilaiset rakentamistavat, ja niin edelleen. Kun henkilö kävelee tyhjälle tontin laidalle, niin hän voi lisätyllä todellisuudella heijastaa siihen vaikka koko korttelin. Näitä valintoja ohjaa erilaiset kyselyt ja muut dataa tuottavat menetelmät, joiden tieto kerääntyy – tottakai, datana pilveen. Näin datasta tulee virtaus- ja ohjaustuote, joka suodattuu juuri siihen muotoon, jossa sitä tarvitaan antamaan vastauksia niihin kysymyksiin, joita vaikkapa tonttimarkkinoinnin kannalta kulloinkin tarvitaan.

Ja näin syntyy taas tarve paitsi uudenlaisille palveluille, niin myös uusille datakeskuksille. Olinkin jo hieman kaivannut sinua, lisätty todellisuus, mutta kiva kun tulit ja toit kaveritkin; Tuusulalla on sinulle paljon käyttöä nyt ja tulevaisuudessa.

Marko

ndbs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s